6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Позитивні сторони застосування ієрархічного методу класифікації: пристосованістю до обробки;• звичність;• велика інформативність кодів, які мають змістове навантаження.• Недоліки: жорсткість структури, яка зумовлена фіксованістю ознак і• їхньою послідовністю.
Експертний спосіб припускає видобування і структуризацію знань з пам’яті людини – експерта, або фахівця в наочній області.

2.4.
- 51 - Асоціації допомагають виявляти товари, які люди купують одночасно.

Так, наприклад, структура ідентифікаційного коду фізичної особи, який використовується в податковій системі України, така: перші 5 цифр – дата народження (в кодах Excel), зміщена на один день; наступні три – порядковий номер серед осіб з однаковою датою народження; наступна цифра – ознака статі; остання цифра – контрольний розряд.
Однією з принципових особливостей інформаційного процесу є участь людини.