6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


ІТП складаються з підпроцесів, що об’єднані в структури необхідної складності.
Класифікатори інформації можуть створюватися системним або локальним способом.

Роботу авторів при написанні навчального посібника було розподілено наступним чином: Томашевський О.М.
Існує два способи отримання знань: документальний і експертний.

Як правило, вибирають один з наступних видів – число, рядок, дата, логічна змінна (так/ні).
Відповідно до прийнятого порядку, виробник товару наносить на нього штриховий код, сформований з використанням даних про країну місцезнаходження виробника і коду виробника.