6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


► Що таке гіпертекстові технології? ► Що таке мультимедійні технології? ► Як використовуються цифрові технології у видавничій справі? ► Назвіть основні характеристики інформаційної технології.
Тому при пошуку вводяться пороги підтримки і достовірності асоціативних правил.

Ієрархічний метод класифікації відрізняється кількістю рівнів (ступенів) класифікації, глибиною, ємністю і гнучкістю.
В свою чергу запис – це структура, яка складається з полів (мінімальної структури даних).

В таких випадках ситуація вважається статичною і тому інформація про те, що одна подія відбулась раніше, буде неістотною.
Прикладом може служити аналіз значних обсягів економічної інформації.