6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Невелика тривалість ЖЦ інформації обумовлюється: а) відсутністю етапу збереження інформації в) неможливістю перетворення в дані б) відсутністю фази використання г) природою інформації 11.
Масовому - 36 - поширенню інформації сприяла поява і розвиток книгодрукування.

Основним будівельним елементом HTM-cистеми є вузол (node), пов’язаний з нижче- та вищерозміщеними вузлами двонапрямленими зв’язками, подібно до нейронів у моделі неокортекса.
Інформаційна компонента включає функції збереження даних і забезпечення ними відповідних операцій.

Це нейронні мережі, дерева рішень, алгоритми кластеризації, виявлення асоціацій, тощо.
До цього ж типу задач відноситься і прогнозування часового ряду на основі хронологічних даних.