6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Практика використання інформаційних технологій для моделювання та автоматизації підтримки прийняття рішень в управлінні соціально- економічними процесами тісно пов’язана із постійним розв’язанням задач аналізу значних обсягів інформації.
Вхідні дані повинні бути якісними та коректними.

Класифікація використовується у випадку, коли класи об’єктів є наперед відомими.
З реквізитів утворюється показник, що характеризує певний об’єкт з кількісного та якісного боків.

► Опишіть, які відомі вам новітні технології впроваджуються в повсякденне життя.
Операції, які здійснюють над інформацією, можна об’єднати у п’ять груп: збір, передача, зберігання, перетворення і споживання.