Нововведения информационных технологий 2017


► Охарактеризуйте підсистеми інформаційно-технологічної системи.
Інформаційний шум представляє собою повідомлення, непотрібне суб’єкту, незалежно від того, відоме воно йому чи ні.

Центральними компонентами тут є: предметна область;• користувачі;• інформаційно-обчислювальні та програмні комплекси.• Інформаційно-технологічні процеси (ІТП) Представляють собою сукупність технологічних операцій і технологічних модулів переробки даних, структурованих згідно вимог ефективного досягнення будь-якої однієї з цілей функціонування ІТ, що обслуговує дану предметну область.
Процес визначається вибраною людиною стратегією і реалізовується за допомогою сукупності різноманітних засобів та методів.

Збір і систематизація даних Дані представляють собою спосіб представлення, збереження та елементарних операцій обробки інформації.
Наприклад, визначати якість за кількістю браку на тисячу одиниць продукції, або експертно оцінювати, розбивши на декілька категорій – відмінно/ добре/ задовільно/ погано.