Нововведения информационных технологий 2017


Це найменша інформаційна одиниця, з якої утворюється самостійний документ.
До складу понять штучного інтелекту сьогодні відносять нейронні мережі, нечітку логіку, експертні системи, комп’ютери п’ятого покоління, системи моделювання мислення, тощо.

Очевидно, що некоректні початкові дані призводять до некоректних висновків.
Цифрові технології дедалі ширше завойовують і сучасну видавничу справу.

Метод класифікації – це сукупність правил створення системи класифікаційних угруповань і їх взаємозв’язки Розрізняють два основні методи класифікації: ієрархічний і фасетний.
Існує два способи отримання знань: документальний і експертний.