Нововведения информационных технологий 2017


асоціація – виявлення закономірностей між пов’язаними• подіями.
Експертний спосіб припускає видобування і структуризацію знань з пам’яті людини – експерта, або фахівця в наочній області.

Питання мають вигляд “Значення параметра А більше Б?”.
Роботу авторів при написанні навчального посібника було розподілено наступним чином: Томашевський О.М.

Структурна схема аспектів трансформування інформації Ці перетворення завжди підпадають під категорію інформації.
В період інформаційних технологій з появою комп’ютерних мереж, систем розподіленої обробки даних, розвитку методів і засобів штучного інтелекту на перший план висуваються задачі розробки експертних систем з підтримкою евристичних методів обробки даних, інструментальних комплексів логічного виду, систем індивідуалізації обробки інформації тощо.