Нововведения информационных технологий 2017


Зайняті в ній люди розглядаються лише як учасники колективних зусиль, підпорядкованих загальній меті функціонування системи.
При незадовільному результаті перевірки проводиться навчання з використанням інакше підібраної навчальної вибірки даних для потрібної корекції вагових коефіцієнтів.

Аналогічно існує 128-розрядна система UРC/EAN-128.
У посібнику розглянуто види інформаційних та програмних продуктів і можливі загрози для них в сучасному комп’ютерному середовищі.

Дані Інформація Знання Рис.1.4.
Технологія в перекладі з грецької (techne) – мистецтво, майстерність, вміння, що є процесами.