Нововведения информационных технологий 2017


1.2.
Кількість договірних держав Угоди становить 53.

Однак, у неокортексі живої істоти процеси виконуються дещо по-іншому: низхідний потік виявляється більш інтенсивним, ніж вихідний.
► Назвіть фази використання даних.

- 26 - Штрихове кодування.
Ці елементи називають інформаційними одиницями.