Нововведения информационных технологий 2017


► Різновиди технологічних процесів.
Якість – складне поняття, і якщо цей показник є важливим, то необхідно ввести спосіб його формалізації.

2.5.
- 46 - Резюме Інформаційна технологія – сукупність процесів, що використовує засоби та методи накопичення, обробки і передачі первинної інформації для отримання інформаційного продукту (інформації нової якості про стан об’єкту, процесу або явища).

Ними можна закодувати невеликий обсяг інформації (20-30 символів; як правило, цифр).
Нижній шар вузлів отримує вихідну інформацію від рецепторів, роль яких може виконувати функція читання файлу з даними, і виводити як передбачення інформацію, очищену від завад; створення вузлів верхнього шару трактується як найбільш узагальнений результат аналізу вихідної інформації.