Нововведения информационных технологий 2017


Найбільш поширені лінійні коди: EAN, UPC, Code39, Code128, Codabar, Interleaved 2 of 5.
Дерево декомпозиції цілей Основною метою інформаційної технології вважається повне і своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів.

Міжнародна патентна класифікація (International patent classifi cation).
Експертний спосіб припускає видобування і структуризацію знань з пам’яті людини – експерта, або фахівця в наочній області.

База даних – це іменована сукупність взаємозв’язаних даних, що відображає стан об’єктів і їх відношення в даній предметній області.
Якість – складне поняття, і якщо цей показник є важливим, то необхідно ввести спосіб його формалізації.