6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


– розділи 3, 4, 7, 10 (параграфи 3.5, 4.4, 6.4, 6.5, 7.3, 10.5, 10.6).
Основною метою інформаційної технології вважається повне і своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів.

Виявлення знань в базах даних (Knowledge Discovery in Databases, KDD) – це послідовність дій, яку необхідно виконати для побудови моделі (видобування знань).
Як показує практика досліджень, системи, розроблені без урахування еволюційної передісторії, часом можуть перевершувати свої біологічні аналоги.

Основними етапамижиттєвого циклу даних є виникнення, збереження, застосування та знищення.
29-ю державами.