6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Для систематизованої обробки значних обсягів табличних даних на персональних комп’ютерах під управлінням операційних систем сімейства Linux використовуються наступні процесори електронних таблиць (ЕТ): OpenOffi ce.org Calc, ABS, Gnumeric, KSpread та ряд інших.
Найбільше розповсюдження отримали алгоритми CART і C4.5(C5.0).

Якщо немає можливості збільшити кількість даних, то зменшується кількість чинників, що відбираються за ступенем впливу.
Перевірка здійснюється шляхом порівняння з наявною базою даних паттернів.

Основою цього процесу є методи, що дозволяють знаходити закономірності і знання.
Тому в класифікаторах, побудованих за ієрархічним методом, мають передбачатися значні резервні ємності.