Нововведения информационных технологий 2017


Економічна інформація і засоби її формалізованого опису 2.1.
Перелік містить близько 6600 найменувань для різних видів товарів.

Вперше ця задача була запропонована для пошуку асоціативних правил для знаходження типових шаблонів покупок (market basket analysis).
Реквізит-ознака (область, матеріал, спеціальність) описує якісні властивості об’єкта чи обставини, за яких відбувався той чи інший процес.

Кінцева обробка даних – інтерпретація результатів і застосування отриманих знань в бізнес-додатках.
Найважливішими характеристиками інформації є точність, достовірність, повнота, актуальність, оперативність.