Нововведения информационных технологий 2017


Життєвий цикл процесу є базою для побудови технології в даній предметній області.
Завдяки використанню штрих-кодів автоматизовані системи обліку та контролю руху товарів можуть виконувати операції в реальному часі, проводити маркетингові дослідження.

Інформація може бути внутрішньою або зовнішньою по відношенню до певного об’єкта, вхідною або вихідною: внутрішня інформація циркулює лише всередині організації чи установи; зовнішня надходить від інших об’єктів.
Кожна ознака фасетної класифікації відповідає фасеті, що являє собою список значень найменованої ознаки класифікації.

Міжнародна класифікація промислових зразків (International classifi cation for industrial designs under the Locarno Agreement).
Прикладами можуть служити твердження, що автомобіль обганяє найшвидшу тварину світу – гепарда, а літак – обганяє найшвидшого птаха – стрижа.