6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Рис.4.2.
Методи видобування знань можна умовно розбити на п’ять груп: класифікація; кластеризація (сегментація); регресія; асоціація.

При дуже великій кількості вузлів дерево стає важким для сприйняття.
- 56 - Знання підготовка трансформація очищення видобування інтерпретація Шаблони Трансформовані дані Очищені дані Вихідні дані Джерела даних Рис.4.3.

► Охарактеризуйте підсистеми інформаційно-технологічної системи.
Також, високі вимоги до кваліфікації кінцевих користувачів обмежують їх використання.