Нововведения информационных технологий 2017


Створення нового інформаційного продукту, як правило, вимагає видобування знань шляхом обробки і узагальнення різнотипних даних економічного характеру, отриманих із різних джерел.
– відвідують магазин для купівлі• товарів сімейного користування.

Вони можуть бути простими або складними.
Так одержується прогноз – на вхід подається модель хронології продажів.

Це – набір операцій, комбінуючи які, можна отримати потрібне рішення.
Переваги фасетного методу класифікації: гнучкість структури;• можливість включення нових фасет і виключення старих.• Недоліки: нетрадиційність;• складність у випадку обробки даних.• Для фасетної класифікації сума елементів підмножин може бути - 25 - більшою за кількість елементів усієї множини, що беруть участь у класифікації.