Нововведения информационных технологий 2017


Розглянемо означення, що наведено в Законі України “Про національну програму інформатизації” (№74/98 – ВР від 04/02/1998 р.): Інформаційний продукт (продукція) – документована інформація, яку підготовлено і призначено для задоволення потреб користувачів Отже, остаточне призначення інформаційного продукту є одним – для потреб людини.
Основними завданнями сучасних IT є: досягнення універсальності методів комунікацій;• підтримка систем мультимедіа• максимальне спрощення засобів спілкування в системі “людина –• ПК”.

Властивості інформаційної технології і вимоги до неї Інформаційна технологія представляє собою комплекс збору, передачі, обробки, збереження і доведення до користувача інформації, що реалізована сучасними засобами.
Поле – множина символів, яка створює мінімальний семантичний елемент масиву.

Основною метою інформаційної технології вважається повне і своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів.
Точніше зв’язок понять “інформація” та “знання” можна охарактеризувати на прикладі категорій “частина - ціле”.