Нововведения информационных технологий 2017


Життєвий цикл знань.
Найважливішими характеристиками інформації є точність, достовірність, повнота, актуальність, оперативність.

5.
Як правило, вибирають один з наступних видів – число, рядок, дата, логічна змінна (так/ні).

Виникнення нових гіпертекстових технологій стало можливим завдяки здешевленню вартості ПК і широкому їх охопленню глобальними комп’ютерними мережами.
- 32 - Ключові слова Інформація, інформаційний шум, інформаційний ресурс, комунікація, економічна інформація, структура інформації, символ, реквізит, номенклатура, повідомлення, інформаційний потік, поле, запис, файл, база даних, кодування, штрих-код, класифікація, ієрархічний метод, фасетний метод, класифікатор.