Нововведения информационных технологий 2017


Серед провідних вчених, розробників цього напряму, слід зазначити Джеффа Хоукінза (Jeff Hawkins), який приймав активну участь у розробці концепції КПК.
На сьогодняшній день пріоритетом компанії Numenta – організація масштабного вивчення сфер практичного застосування HTM-систем, тому дослідна версія програмної платформи на сьогодні поширюється з відкритою ліцензією на використання.

Сегментація покупців Проведемо інтерпретацію кожного сегменту і дамо кожному типу покупців назву (рис.4.2).
Економічна інформація і засоби її формалізованого опису 2.1.

Проте, в загальному випадку, відповідей і гілок, що виходять з вузла, може бути значно більше.
Інформаційний обмін почав будуватись на основі розподілених баз даних.