Нововведения информационных технологий 2017


Дерева рішень призначені для: а) вирішення задач кластеризації в) вирішення задач розподілу б) вирішення задач класифікації г) наочного представлення даних 9.
З них утворюються складні, формуються різні рівні структурної побудови інформації.

Немає чітких переваг при купівлі• певного виду товарів.
29-ю державами.

Користувачі – це не окремі працівники, які обслуговують певну інформаційну технологію, а вся система загалом.
Розглянемо приклад сегментації покупців за допомогою мапи Кохонена.