Нововведения информационных технологий 2017


Найбільше розповсюдження отримали алгоритми CART і C4.5(C5.0).
Таке подання даних, що складається зі стовпців, які розташовуються у певному порядку зліва направо, називається відношенням.

З реквізитів утворюється показник, що характеризує певний об’єкт з кількісного та якісного боків.
Це найменша інформаційна одиниця, з якої утворюється самостійний документ.

Тестові завдання 1.
Вхідна інформація, ідея програмна реалізація Захист Загрози плагіат копіювання модифікація знищення піратство хакерство модифікація нанесення шкоди Зовнішнє середовище створення Інформаційний продукт Документація Програмний продукт Рис.3.2.