Нововведения информационных технологий 2017


Інформація, що міститься в коді, може бути надрукована в явному вигляді під кодом (розшифрування).
Прикладом програмного забезпечення з інтелектуальними здіб- ностями може служити програма “Бармаглот” Ролло Карпентера (www.

Одним із прикладів практичного застосування HTM-систем може служити демонстраційний додаток Pictures, що призначений для розпізнавання образів.
Підготовка початкового набору даних, у тому числі з різних джерел, вибору значущих параметрів, тощо.

Ефективність роботи з клієнтами підвищується за рахунок обліку їх персональних переваг.
Відомості, що є необхідними для висновків і рішень, це: а) знання в) технології б) дані г) інформація 12.