Нововведения информационных технологий 2017


Питання мають вигляд “Значення параметра А більше Б?”.
Довжина – це кількість символів, що утворюють значення реквізиту.

Вхідний шар реалізує зв’язок із вхідними даними, вихідний – із вихідними.
Структура реквізиту – це спосіб подання його значень.

Тому клієнтів зручно об’єднати в групи – сегменти з однорідними ознаками (групами ознак).
Для впорядкованих даних (часові ряди), кожному стовпцю відповідає один чинник, а в кожний рядок заносяться впорядковані за часом події з єдиним інтервалом між рядками.