Нововведения информационных технологий 2017


Це можна зробити за допомогою лінійної регресії або нейронних мереж.
Змішаний метод класифікації передбачає використання обох попередніх.

Так, наприклад, структурною називається інформація, яку отримує суб’єкт через органи відчуття.
Можна відокремити такі етапи розвитку комп’ютерних інформаційних технологій: етап машинних ресурсів (впровадження ЕОМ, програмування в• кодах машин); етап програмування (мови програмування, пакетна обробка);• етап нових інформаційних технологій, який характеризується• появою ПЕОМ (персональних ЕОМ чи скорочено ПК – персональний комп’ютер), комп’ютерних мереж, АРМів (автоматизованих робочих місць), баз даних, OLAP-технології (динамічний аналіз даних), Інтернет-технологій, тощо.

За рахунок цього SOM можна вважати одним з методів проекції багатовимірного простору в простір з більш низькою розмірністю.
Згідно з прикладом, наведеним у праці Д.