Нововведения информационных технологий 2017


3.4.
Швидкий розвиток комп’ютерної техніки породжує нові форми і методи обробки, зберігання і передавання інформації.

Агрегати даних і записи реалізуються на практиці шляхом організації списків, черг, стеків, таблиць.
4.2.

Під час проектування інформаційних систем необхідно враховувати такі - 22 - властивості економічної інформації: вхідна інформація, в основному, фіксується в первинних• документах, які не завжди придатні для автоматичного введення в комп’ютерну пам’ять; ті самі вхідні дані використовуються багаторазово для здобуття• показників у різних економічних розрізах для всіх служб і видів господарської діяльності; основна частина економічної інформації підлягає періодичному,• регулярному оновленню; здобута вихідна інформація часто використовується як вхідна при• подальших розрахунках; економічна інформація характеризується тривалістю збереження.• 2.3.
Поняття “дані” – відносно новий термін.