Нововведения информационных технологий 2017


Штучний нейрон складається з входів (синапсів), суматора, нелінійного перетворювача і виходу (аксона).
Оперативність інформації характеризує її актуальність за умов зміни ситуації.

Для цього у навчальному посібнику проаналізовано етапи створення ІС та моделі її життєвого циклу, включно з архітектурою.
Кінцева обробка даних – інтерпретація результатів і застосування отриманих знань в бізнес-додатках.

Початкова множина об’єктів поділяється на незалежні класифікаційні угруповання з використанням однієї з обраних ознак у: а) змішаному методі в) фасетному методі б) ієрархічному методі г) немає вірної відповіді - 33 - 9.
Зазначимо, що інтеграція України в до світової спільноти потребує узгодження класифікаторів з міжнародними, такими як: патентна класифікація; класифікація промислових зразків; класифікація товарів і послуг, тощо.