Нововведения информационных технологий 2017


On intelligence, www.onintelligence.org] він пропонує новаторську концепцію моделювання інтелекту, основану на понятті “передбачувальної пам’яті” (memoryprediction framework).
Зазвичай дані є вхідною інформацією для інформаційного процесу.

Інформаційні процеси поділяють на: (позначте декілька пунктів, якщо потрібно) а) процес циркуляції в) процес переробки б) процес знищення г) процес здобуття 8.
Запис – пойменована сукупність полів, об’єднаних за змістовним принципом.

Можливі варіанти, коли для коду країни-виробника відводиться 2 цифри, а для виробника – наступні 5 цифр; або перші цифри позначають вид товару.
Життєвий цикл інформації є досить коротким.