Нововведения информационных технологий 2017


Класифікатори інформації можуть створюватися системним або локальним способом.
Вхідні дані повинні бути якісними та коректними.

2.2.
Розглянемо означення, що наведено в Законі України “Про національну програму інформатизації” (№74/98 – ВР від 04/02/1998 р.): Інформаційний продукт (продукція) – документована інформація, яку підготовлено і призначено для задоволення потреб користувачів Отже, остаточне призначення інформаційного продукту є одним – для потреб людини.

Система класифікації і кодування повинна мати необхідний резерв для внесення нових номенклатур без зміни структури класифікатора.
Саме таким чином і передається інформація у створених на сьогодні системах машинного зору.