Нововведения информационных технологий 2017


Поява писемності є характерною ознакою другого етапу розвитку інформаційних технологій.
Комерційна інформація як підвид економічної інформації, є предметом купівлі-продажу з метою отримання прибутку.

Обов’язкова вимога до інформації полягає в наявності її носія, джерела і приймача, а також встановленого каналу зв’язку між ними.
Пам’ять про властивості об’єктів компактно реалізується у сукупності таблиць станів вузлів відповідної HTM-системи.

Для забезпечення однозначності поняття показників, що використовуються різними організаціями, існує загальнодержавний класифікатор техніко- економічних і соціальних показників (ЗКТЕСП).
При дуже великій кількості вузлів дерево стає важким для сприйняття.