Нововведения информационных технологий 2017


Кластеризація може використовуватися для сегментації і побудови профілів клієнтів (покупців).
Наприклад: вхідні дані надходять в інформаційну систему у вигляді інформаційних повідомлень.

Засоби макропрограмування значно розширюють можливості обробки даних, автоматизують окремі процедури і полегшують роботу користувача.
Її можна використовувати в процесі планування, обліку, контролю, аналізу на всіх рівнях управління виробничо-господарською та фінансовою діяльністю об’єкта.

Поняття символу наведено вище.
Призначення і структура класифікаторів Опис класифікаційних угруповань, кодових позначень та найменувань об’єктів міститься в документі, який називається класифікатором.