Нововведения информационных технологий 2017


Побудова системи класифікації і кодування потребує додержання принципу взаємно-однозначної відповідності класифікованій номенклатурі (набору кодових позначень чи найменувань виробів).
Найбільше розповсюдження отримали алгоритми CART і C4.5(C5.0).

Дані представляються у вигляді довільного графу в: а) реляційній моделі в) ієрархічній моделі б) моделі сіткових баз г) немає вірної відповіді 3.
Користувачі – це не окремі працівники, які обслуговують певну інформаційну технологію, а вся система загалом.

Групи, підсумки – не використовуються: Таблиця 1.2 Приклад формалізації невпорядкованих даних № Стаж роботи Наявність власного транспортного засобу Сума кредиту (грн.) 1 > 5 років так 25000 2 < 5 років ні 20000 Кількість прикладів (прецедентів) повинна бути значно більшою за кількість чинників.
Якщо подати дані на вхід системи в існуючому (початковому) вигляді, то на виході не будуть отримані корисні знання.