Нововведения информационных технологий 2017


Основою цього процесу є методи, що дозволяють знаходити закономірності і знання.
Серед другої групи поширені так звані експертні системи – спеціальні комп’ютерні програми, що моделюють процеси розмірковування та прийняття рішення людини.

Значеннями реквізитів є послідовності символів (літер, цифр, різних знаків і спеціальних позначень).
Кожний код повинен позначати лише один об’єкт класифікації.

Агрегат даних – це пойменована сукупність двох і більше елементів - 21 - нижчого рівня, яка має окремий зміст .
Дані представляються у вигляді довільного графу в: а) реляційній моделі в) ієрархічній моделі б) моделі сіткових баз г) немає вірної відповіді 3.