6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Згідно з прикладом, наведеним у праці Д.
Слабоструктуровані задачі містять як кількісні, так якісні змінні, для них можна частково розробити структуровані процедури знаходження рішень.

Точність інформації визначається припустимим рівнем її спотворення по відношенню до поставленого завдання.
Cвідомість, наділена функцією передбачувального моделювання, є найціннішим природнім здобутком.

Як правило, виділяють такі одиниці фізичної структури даних (від найнижчої до найвищої): символ, поле, агрегат даних, запис, файл, база даних.
ІТ можна представити у вигляді схеми (рис.3.1) Обробка (функція, процес) Керування Механізм Вихідна інформація Вхідна інформація Рис.3.1.