Нововведения информационных технологий 2017


Виникнення нових гіпертекстових технологій стало можливим завдяки здешевленню вартості ПК і широкому їх охопленню глобальними комп’ютерними мережами.
Зупинимося докладніше на двох типах даних: впорядкованих і невпорядкованих.

Вхідні дані повинні бути якісними та коректними.
Життєвий цикл об’єктів технології передбачає їх наступну трансформацію: інформація ↔ дані, дані ↔ знання та знання ↔ знання, що складає інформаційний процес.

Сума елементів підмножин кожного рівня дорівнює кількості елементів усієїмножини, що беруть участь у класифікації.
Однорідні реквізити-ознаки об’єднуються у номенклатуру (наприклад, номенклатура товарів).