Нововведения информационных технологий 2017


Наприклад, база “Студент” містить інформацію про вік, стать, домашню адресу, успішність та інші дані про студента.
Як і для матеріального виробництва, різний інформаційний продукт можна отримати, застосовуючи різні технології до вхідної інформації.

За ступенем стабільності інформацію можна поділити на постійну, умовно-постійну та змінну.
І.• Франка, 003: НУ “Львівська політехніка”,...); код кафедри (01: економічна, 02: математична, 03: юридична,...);• код спеціальності (01: інформаційні управляючі системи та• технології, 02: економіка підприємства, 03: прикладнаматематика, 04: юриспруденція,...); код курсу (1: перший, 2: другий, 3: третій,...);• код групи (1: перша, 2: друга, 3: третя,...);• код студента (відповідно до порядкового номера у групі).• Наприклад, повний код студента Антоненка А.А.

Перевірка здійснюється шляхом порівняння з наявною базою даних паттернів.
Інформація, що міститься в коді, може бути надрукована в явному вигляді під кодом (розшифрування).