Нововведения информационных технологий 2017


- 4 - Тенденція об’єднання комп’ютерів у мережі на сьогоднішній день набула завершеного вигляду, що втілилось у активний розвиток ІТ комп’ютерних мереж і, в тому числі, всесвітньої мережі Інтернет, а також галузі електронної комерції.
Наприклад: якщо людина придбала фотоплівку, то через деякий час віддасть її на проявлення і замовить друк фотографій.

При цьому спочатку будуються економіко- математичні моделі, а потім – здійснюється їх комп’ютерна реалізація з використанням інструментальних засобів – мов програмування, серед яких необхідно відзначити мову R.
Так, за його прямої участі були створені компанії Palm Computing та Handspring, які виготовили КПК PalmPilot та смартфон Treo.

Розрізняють форму і значення реквізитів.
Найпоширенішими є такі назви класифікаційних угруповань: клас, підклас, група, підгрупа, вид, підвид, тип.