Нововведения информационных технологий 2017Поняття ЖЦ використовується і при проектуванні технології та обґрунтуванні проектів.
Інформаційний обмін почав будуватись на основі розподілених баз даних.

Розглянемо означення, що наведено в Законі України “Про національну програму інформатизації” (№74/98 – ВР від 04/02/1998 р.): Інформаційний продукт (продукція) – документована інформація, яку підготовлено і призначено для задоволення потреб користувачів Отже, остаточне призначення інформаційного продукту є одним – для потреб людини.
Для цього служить система класифікації і кодування, причому кодування є засобом вираження елементів класифікації.

Створення вузла описується вектором з n скалярних величин, які у сумі дорівнюють одиниці, що відповідає - 60 - достовірності кожної з гіпотез.
асоціація – виявлення закономірностей між пов’язаними• подіями.