Нововведения информационных технологий 2017


На сьогодні у світі успішно працюють такі провідні наукові центри з проблем дослідження штучного інтелекту як Массачусетський технологічний інститут, Каліфорнійський університет в Берклі, Нейронауковий інститут у Редвуді.
Спостерігається стійка тенденція зростання кількості електронних видань, які розповсюджуються через мережу Інтернет.

Прикладом масиву може бути сукупність даних про рух грошових коштів на підприємстві.
Структура реквізиту – це спосіб подання його значень.

Характеризує об’єкт з кількісного та якісного боків: а) показник в) номенклатура б) реквізит г) повідомлення 6.
Резюме Обов’язкова вимога до інформації полягає в наявності її носія, джерела і приймача, а також встановленого каналу зв’язку між ними.