Нововведения информационных технологий 2017


Це може бути достатньо дорогим способом, проте, такий варіант збору даних не виключений.
Класифікатор складається з 32 класів і 223 підкласів, що охоплюють різні види товарів.

Передача інформаціїздійснюється за наявності передавача, приймача і каналу зв’язку.
Дерево рішень складається з вузлів, де проводиться перевірка умови, і листя – кінцевих вузлів дерева, що вказують на клас (вузлів рішення): - 41 - Освіта вища спеціальна середня так ні ні ні так так Наявність нерухомого майна Надати креди Відмовити Надати кредит Вік > 40 Дохід > 2000 грн/міс ...

Система штрих-кодів застосовується в будь-якому виді діяльності, де є потреба в обліку, контролі та управлінні рухом одиниць обліку та електронній передачі даних.
Це логічно цілісний набір відомостей для безпосереднього вирішення потрібної задачі (або ряду задач), який підготовлений спеціалістами.