Нововведения информационных технологий 2017


Забезпечення повною інформацією для прийняття рішень; 1.2.
Кожний код повинен позначати лише один об’єкт класифікації.

Структура і властивості економічної інформації Структурування інформації пов’язане з необхідністю її зберігання, обробки чи передачі.
Одним із прикладів практичного застосування HTM-систем може служити демонстраційний додаток Pictures, що призначений для розпізнавання образів.

- 51 - Асоціації допомагають виявляти товари, які люди купують одночасно.
Штриховий код – графічний об’єкт прямокутної форми, що складається з послідовності відрізків суцільних ліній різної товщини та комбінації цифр і представляє певну інформацію у вигляді, зручному для зчитування технічними засобами (сканерами) Штрихове кодування базується на застосуванні двійкової системи числення: інформація запам’ятовується як послідовність нулів і одиниць, причому широкі смуги (темні чи світлі) означають 1, вузькі – 0.