Нововведения информационных технологий 2017


Інформаційний обмін почав будуватись на основі розподілених баз даних.
Послідовна зміна станів, стадій розвитку, сукупність дій, це: а) виробничий процес в) технічний процес б) технологічний процес г) дослідницький процес 6.

Прикладом асоціативного правила, служить твердження, що покупець, що придбав хліб, купить і молоко з вірогідністю 75%.
Перевірка здійснюється шляхом порівняння з наявною базою даних паттернів.

Однорідні реквізити-ознаки об’єднуються у номенклатуру (наприклад, номенклатура товарів).
- 4 - Тенденція об’єднання комп’ютерів у мережі на сьогоднішній день набула завершеного вигляду, що втілилось у активний розвиток ІТ комп’ютерних мереж і, в тому числі, всесвітньої мережі Інтернет, а також галузі електронної комерції.