Нововведения информационных технологий 2017


Передача інформаціїздійснюється за наявності передавача, приймача і каналу зв’язку.
1.2.

Схематично процес перетворення інформації в інформаційний, а пізніше і в програмний продукт, можна проілюструвати наступним чином (рис.
Класифікатори інформації можуть створюватися системним або локальним способом.

Декомпозиція основної мети включає: 1.1.
Крім того, для оцінювання їх ефективності часто використовують наступні критерії: досягнення функціональної повноти;• оперативність(своєчасність) обробки даних;• своєчасність надходження інформації до користувача.• Інформаційна технологія повинна давати можливість оцінити вплив рішень, які приймаються при створенні інформаційної технології на підвищення ефективності тих процесів, що вона обслуговує, оскільки інформаційні процеси є вторинними відносно основних процесів даної предметної області.