Нововведения информационных технологий 2017


Cвідомість, наділена функцією передбачувального моделювання, є найціннішим природнім здобутком.
І відповідно, будь-яка людина за результатами роботи такої системи буде обов’язково чимось хвора.

Але, як правило, виникає ситуація, коли представлення чинника є невідомим.
Позитивні сторони застосування ієрархічного методу класифікації: пристосованістю до обробки;• звичність;• велика інформативність кодів, які мають змістове навантаження.• Недоліки: жорсткість структури, яка зумовлена фіксованістю ознак і• їхньою послідовністю.

Прикладом такої закономірності служить правило, яке вказує, що з події X випливає подія Y.
Іншими, практично цінними інструментами для обробки даних є Сортування (Sort); Фільтр (Filter) – Автофільтр (AutoFilter), Стандартний фільтр (Standard Filter) та Розширений фільтр (Advanced Filter); Консолідація даних (Consolidate); Обчислення підсумків (Subtotals); Групування даних (Group).