Нововведения информационных технологий 2017


Код – знакабосукупністьзнаків, призначенихдляхарактеристики об’єкта класифікації З поняттям коду пов’язані наступні терміни: алфавіт (абетка) коду – система знаків для створення коду; довжина коду – кількість знаків у коді без врахування пропусків; структура коду – умовне позначення складу та послідовності розміщення знаків у коді.
Об’єкти всередині кластера повинні бути “подібними” один на одного і відрізнятися від об’єктів, що увійшли до інших кластерів.

Тобто, для кожної позиції номенклатури призначено лише одне певне місце у класифікаторі.
При дуже великій кількості вузлів дерево стає важким для сприйняття.

Символ – це найпростіший елемент даних, сигнал інформації (літера, цифра, знак), який окремо не має змісту.
Міжнародна патентна класифікація (International patent classifi cation).