6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Агрегат даних – це пойменована сукупність двох і більше елементів - 21 - нижчого рівня, яка має окремий зміст .
KDD включає етапи підготовки даних, вибору інформативних ознак, очищення даних, застосування методів видобування знань, кінцевої обробки даних, інтерпретації отриманих результатів.

Далі будується модель залежності обсягів продажів від вибраних чинників.
Регресія використовується для встановлення залежності в чинниках.

Застосовуючи індуктивні методи до множини вхідних даних можна виявити нелінійні закономірності та видобути певні знання.
Так, за його прямої участі були створені компанії Palm Computing та Handspring, які виготовили КПК PalmPilot та смартфон Treo.