6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Агрегати даних і записи реалізуються на практиці шляхом організації списків, черг, стеків, таблиць.
Система класифікації і кодування повинна мати необхідний резерв для внесення нових номенклатур без зміни структури класифікатора.

Термін “інформація” часто використовують замість більш точного “дані”.
Характеризує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг: а) матеріальна інформація в) споживча інформація б) економічна інформація г) виробнича інформація 7.

Структуру економічної інформації визначає її будова, відокремлення тих чи інших елементів.
Подібність штучної нейронної мережіз мозком полягає в двох аспектах: знання набуваються мережею під час навчання;• для збереження знань використовуються міжнейронні з’єднання.• В основі нейронних мереж лежить елементарний перетворювач – штучний нейрон, названий так за аналогією з його біологічним прототипом.