6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


За рахунок цього SOM можна вважати одним з методів проекції багатовимірного простору в простір з більш низькою розмірністю.
У відповідності з низхідним методом моделювання теоретичні положення ґрунтуються на відтворенні зовнішніх проявів інтелектуальної поведінки індивідуума.

Якщо подати дані на вхід системи в існуючому (початковому) вигляді, то на виході не будуть отримані корисні знання.
У найближчій перспективі очікується поява спеціальних нейрочипів, які реалізують функціональність HTM-систем на апаратному рівні.

Прикладом програмного забезпечення з інтелектуальними здіб- ностями може служити програма “Бармаглот” Ролло Карпентера (www.
Така нетривіальна задача розпізнавання розв’язується методом на основі платформи NuPIC, побудованої у вигляді 4шарової HTM-системи.