Нововведения информационных технологий 2017


Проте, на відміну від дерев рішень, нейронні мережі не здатні пояснити отримане рішення, тому їх функціонування нагадує “чорний ящик” з входами і виходами.
Структура і властивості економічної інформації Структурування інформації пов’язане з необхідністю її зберігання, обробки чи передачі.

- 26 - Штрихове кодування.
Для даної класифікації важливим є неповторюваність ознак.

Принципи функціонування автоматичних засобів видобування знань Для аналізу і розв’язання задач різного характеру, в тому числі і економічних, сучасні інформаційні технології пропонують широкий спектр засобів прийняття рішень – людино-машинні інтерактивні системи, які дозволяють особам, що приймають рішення, використовувати дані, знання, об’єктивні чи суб’єктивні моделі.
При кредитуванні це може бути, наприклад, віднесення клієнта за певними ознаками до однієї з груп ризику.