Нововведения информационных технологий 2017


Набори пакетів прикладних програм для математичних розрахунків і моделювання, експертні системи і бази знань використовуються в інформаційних системах для розв’язання формалізованих і неформалізованих задач.
Неперервне спостереження за рухом об’єктів допомагає HTM-системі пов’язати разом їх різноманітні ракурси.

Однією із важливих дій при цьому є визначення способу представлення даних.
Кожна ознака фасетної класифікації відповідає фасеті, що являє собою список значень найменованої ознаки класифікації.

Ступінь подібності об’єктів характеризує точність кластеризації.
Технологічні, виробничі та інформаційні процеси Для визначення відмінностей інформаційного процесу від інших процесів, наведемо наступні означення: Технологічний процес – це послідовна зміна станів, стадій розвитку, сукупність дій Виробничий процес – це сукупність взаємозв’язаних операцій і перетворень ресурсів, спрямованих на виготовлення певної продукції Цілеспрямовані процеси можна представити у вигляді схеми: Технологічні процеси автоматичні процеси програмована технологія професійно-технічна технологія науково-технічна технологія науково-дослідна технологія хаотичні процеси Рис.1.1.