Нововведения информационных технологий 2017


Підготовка початкового набору даних, у тому числі з різних джерел, вибору значущих параметрів, тощо.
При цьому кожна підгрупа належить лише одній групі (вищій за ієрархією).

Лінійними (звичайними) називаються штрих-коди, які зчитуються в одному напрямі (по горизонталі).
Загальне наукове редагування посібника виконано Томашевським О.М.

При використанні цього алгоритму, вектори, що були близько розташовані на отриманій мапі, виявляються близькими і в початковому просторі.
Основними завданнями сучасних IT є: досягнення універсальності методів комунікацій;• підтримка систем мультимедіа• максимальне спрощення засобів спілкування в системі “людина –• ПК”.