Нововведения информационных технологий 2017


Прикладом такої закономірності служить правило, яке вказує, що з події X випливає подія Y.
Однак, цей недолік компенсується можливостями розпаралелювання обчислень.

Обчислювальне середовище має операційну і інформаційну компоненти.
Загалом, нейронні мережі характеризуються такими факторами: структура мережі;• процес пошуку (метод пересилання інформації з входу на вихід);• метод навчання мережі.• Вибір топологічної структури мережі здійснюється у відповідності із особливостями і складністю розв’язуваної задачі.

Перед використанням нейромережі проводиться її навчання, що є ітераційним процесом налаштування вагових коефіцієнтів.
Завданням напряму штучного інтелекту є розробка апаратно- програмних засобів, що дозволяють користувачу формулювати і розв’язувати інтелектуальні задачі.