Нововведения информационных технологий 2017


Більше того, саме ця категорія птахів досить добре піддається тренуванню.
Вних дані представляються у вигляді таблиць.

► Опишіть реляційну модель даних.
При цьому спочатку будуються економіко- математичні моделі, а потім – здійснюється їх комп’ютерна реалізація з використанням інструментальних засобів – мов програмування, серед яких необхідно відзначити мову R.

Наприклад, експертна система ухвалення рішень на ринку цінних паперів, експертна система оцінки кредитних ризиків, тощо.
Показники є основними одиницями інформації, за допомогою яких формуються бази даних.