Нововведения информационных технологий 2017


Міжнародна класифікація промислових зразків (International classifi cation for industrial designs under the Locarno Agreement).
Місце інформаційного та програмного продукту в системі інформаційного кругообігу Якщометоютехнологіїматеріального виробництва є випуск продукції, що задовольняє потреби людини чи системи, то мета інформаційної технології представляється як одержання інформаційного продукту для його аналізу людиною та прийняття на її основі рішень для виконання дій.

Життєвий цикл процесу є базою для побудови технології в даній предметній області.
Такі правила називаються асоціативними.

В моделі сіткових баз використовують представлення даних у вигляді довільного графу.
Зібрані дані перетворюються до єдиного формату, наприклад, таблиць Excel, текстових файлів, або компонентів довільної бази даних.