Нововведения информационных технологий 2017


► Опишіть інформаційно-технологічний процес та його властивості.
Під час функціонування HTM-системи кожний вузол здатний складати і оптимізувати набір з n векторів, які відповідають характерним поєднанням з поступаючих у нього сигналів.

т.п.
- 20 - Сукупність показників, достатня для характеристики певного процесу (явища, факту), утворює повідомлення.

Одним із прикладів практичного застосування HTM-систем може служити демонстраційний додаток Pictures, що призначений для розпізнавання образів.
Інформація, дані, знання як об’єкти технології 1.1.