Нововведения информационных технологий 2017


01 Рис.2.2.
Внутрішніх шарів може бути від одного і більше.

Передача інформаціїздійснюється за наявності передавача, приймача і каналу зв’язку.
Отже, зміст цього поняття одержав інший напрям і розглядається як об’єкт комерції та автоматизації.

Сегментація покупців Проведемо інтерпретацію кожного сегменту і дамо кожному типу покупців назву (рис.4.2).
Ця послідовність не описує певний алгоритм або математичний апарат, не залежить від наочної області.