Нововведения информационных технологий 2017


Обов’язкова вимога до інформації полягає в наявності її носія, джерела і приймача, а також встановленого каналу зв’язку між ними.
Запис – пойменована сукупність полів, об’єднаних за змістовним принципом.

До лінійних структур належать послідовні структури, в яких елементи розміщуються в тому порядку, який необхідний під час їх обробки, наприклад, список, елементами якого є записи (рядкова структура).
Першим кроком буде збір хронології продажів в кожному магазині і об’єднання її в загальну вибірку даних.

Виявлення знань в базах даних (Knowledge Discovery in Databases, KDD) – це послідовність дій, яку необхідно виконати для побудови моделі (видобування знань).
Тоді справедливим буде таке означення: Інформаційна технологія – це процес або сукупність процесів обробки інформації.