Нововведения информационных технологий 2017


Поле – множина символів, яка створює мінімальний семантичний елемент масиву.
Для перевірки адекватності побудованої нейронної мережі використовується спеціальний метод – тестове підтвердження, в якому аналізується відсоткове співвідношення між вірними вихідними значеннями та помилковими.

Програмне забезпечення Numenta працює за принципами самонавчальної штучної нейронної мережі.
Інформація, дані, знання як об’єкти технології 1.1.

- 4 - Тенденція об’єднання комп’ютерів у мережі на сьогоднішній день набула завершеного вигляду, що втілилось у активний розвиток ІТ комп’ютерних мереж і, в тому числі, всесвітньої мережі Інтернет, а також галузі електронної комерції.
Поняття “дані” – відносно новий термін.