Нововведения информационных технологий 2017


Глибока деталізація основних таблиць і значні можливості введення нових рубрик за допомогою визначників дозволяють вважати УДК одним з найбільш розвинутих універсальних класифікаторів.
Показники є основними одиницями інформації, за допомогою яких формуються бази даних.

► Наведіть приклади хаотичного та автоматичного технологічних процесів.
Використовується для рішення неструктурованих задач.

Поняття ЖЦ використовується і при проектуванні технології та обґрунтуванні проектів.
Нижній шар вузлів отримує вихідну інформацію від рецепторів, роль яких може виконувати функція читання файлу з даними, і виводити як передбачення інформацію, очищену від завад; створення вузлів верхнього шару трактується як найбільш узагальнений результат аналізу вихідної інформації.