Нововведения информационных технологий 2017


Для розв’язання деяких визначених типів задач вже існують оптимальні конфігурації нейронних мереж.
Структуру економічної інформації визначає її будова, відокремлення тих чи інших елементів.

Виявлення знань в базах даних (Knowledge Discovery in Databases, KDD) – це послідовність дій, яку необхідно виконати для побудови моделі (видобування знань).
Життєвий цикл об’єктів технології передбачає їх наступну трансформацію: інформація ↔ дані, дані ↔ знання та знання ↔ знання, що складає інформаційний процес.

Внутрішніх шарів може бути від одного і більше.
Обов’язковою вимогою до інформації є: а) достовірність в) носій, джерело, приймач та наявний зв’язок між ними б) паперове підтвердження г) всі відповіді правильні 4.