Нововведения информационных технологий 2017


► Охарактеризуйте підсистеми інформаційно-технологічної системи.
Схема еволюції знань Вигляд узагальненого життєвого циклу наведено на рис.1.4 та рис.1.5.

З 2005 р.
Підготовка початкового набору даних, у тому числі з різних джерел, вибору значущих параметрів, тощо.

При масовому застосуванні комп’ютерів виникла гігантська кількість джерел даних.
Якщо проаналізувати звіт про продажі товару в потрібному регіоні з точки зору пропорційного розподілу суми продажів для кожної категорії достатку покупців, то можна припустити, що чим більше частка від продажу дорогих виробів з однієї товарної групи, тим більше середня платіжна спроможність мешканців даного регіону.