Нововведения информационных технологий 2017


З 2005 р.
ІТП складаються з підпроцесів, що об’єднані в структури необхідної складності.

Як правило, записи, що входять у файл, мають однакову структуру.
Процес переробки інформації за аналогією з процесами переробки матеріальних ресурсів можна сприймати як технологію.

Міжнародна патентна класифікація (International patent classifi cation).
Так можна інтерпретувати поняття технології в широкому сенсі.