Нововведения информационных технологий 2017


на основі “Десяткової класифікації” американського бібліотекаря Дьюї.
Як правило, виділяють такі одиниці фізичної структури даних (від найнижчої до найвищої): символ, поле, агрегат даних, запис, файл, база даних.

Одною з найпоширеніших форм кодування є штрихове кодування.
Як і для матеріального виробництва, різний інформаційний продукт можна отримати, застосовуючи різні технології до вхідної інформації.

Оперативна інформація циркулює між об’єктами матеріального світу і використовується впроцесах управління вживійприроді та суспільстві.
З реквізитів утворюється показник, що характеризує певний об’єкт з кількісного та якісного боків.