Нововведения информационных технологий 2017


Інформація є одним з видів ресурсів, які використовуються людиною в трудовій діяльності.
Інформація, що міститься в коді, може бути надрукована в явному вигляді під кодом (розшифрування).

Надалі для них можна розробити повністю структуровані процедури знаходження рішень.
Схема життєвого циклу знань Цей цикл є найбільш складним, оскільки процеси перетворення знань є мало вивченими.

Впорядковані дані потрібні для вирішення задач прогнозування – коли визначають хід того чи іншого процесу в майбутньому на основі наявних хронологічних даних.
З 2005 р.