Нововведения информационных технологий 2017


► Поняття процесу і його компоненти.
Користувачі – це не окремі працівники, які обслуговують певну інформаційну технологію, а вся система загалом.

Проте, в загальному випадку, відповідей і гілок, що виходять з вузла, може бути значно більше.
Наприклад, в задачі прогнозування залежноювеличиноює обсяги продажів, а чинниками, що впливають на цю величину, можуть бути попередні обсяги продажів, зміна курсу валют, активність конкурентів і т.д.

Сегментація покупців Проведемо інтерпретацію кожного сегменту і дамо кожному типу покупців назву (рис.4.2).
4.