Нововведения информационных технологий 2017


- 20 - Сукупність показників, достатня для характеристики певного процесу (явища, факту), утворює повідомлення.
Одним з найпоширеніших видів інформації є економічна інформація, яка характеризує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг.

Послідовна зміна станів, стадій розвитку, сукупність дій, це: а) виробничий процес в) технічний процес б) технологічний процес г) дослідницький процес 6.
За цим методом початкова множина об’єктів може поділятися на незалежні класифікаційні угруповання з використанням однієї з обраних ознак.

До цієї групи входять 40% від всіх покупців; Змішані покупці (сегмент 4).
Інтелектуальні технології обробки економічних даних 4.1.