Нововведения информационных технологий 2017


Детально досліджено питання захисту персональної інформації і протидії інформаційним та програмним продуктам шкідливого характеру, технологію забезпечення безпеки інформаційних систем, поняття ідентифікації, аутентифікації, політики безпеки тощо.
Наприклад, ознака “колір” містить такий список значень: червоний, білий, чорний, блакитний ...

Аналогічно існує 128-розрядна система UРC/EAN-128.
Очевидно, що некоректні початкові дані призводять до некоректних висновків.

Людський мозок зберігає спогади, щоб постійно робити передбачення про оточуючу дійсність (про те, що людина бачить, відчуває, чує).
► Поняття процесу і його компоненти.