Нововведения информационных технологий 2017


Наприклад, якщо при створенні медичної системи діагностики подавати тільки відомості про хворих, то система не знатиме про існування в природі здорових людей.
Забезпечення повною інформацією для прийняття рішень; 1.2.

Інформація заноситься в базу за різного роду експертними оцінками працівниками організації.
- 11 - 1.4.

Схема формування коду студента Фасетний метод класифікації.
Кожна інформаційна технологія орієнтована на обробку інформації певних видів, наприклад, статистичної (електронні таблиці, СУБД ), текстової (текстові редактори), графіки (графічні редактори).