Нововведения информационных технологий 2017


Прості елементи не піддаються подальшому поділу.
УдосконаленняУДК координується Міжнародною федерацією з документації у відповідності з спеціальними правилами.

Під час функціонування HTM-системи кожний вузол здатний складати і оптимізувати набір з n векторів, які відповідають характерним поєднанням з поступаючих у нього сигналів.
Сегментація покупців Проведемо інтерпретацію кожного сегменту і дамо кожному типу покупців назву (рис.4.2).

Сума елементів підмножин кожного рівня дорівнює кількості елементів усієїмножини, що беруть участь у класифікації.
Якщо задача не може бути зведена до відомого типу, то розробляється новий тип нейронної мережі.