Нововведения информационных технологий 2017


Фаза використання даних не містить етапу: а) аналізу в) пошуку б) інтерпретації г) обробки 3.
Штучна нейронна мережа – паралельно розподілений процесор, який володіє здатністю до навчання, збереження і представлення знань, набутих на основі досвіду Штучні нейронні мережі, зокрема багатошаровий персептрон, вирішують задачі регресії і класифікації.

Однак, без програмного відтворення їх роботи неможливе коректне відтворення процесу мислення.
Впорядкованість рядків не є обов’язковою.

Це можуть бути сегменти по сфері діяльності, по географічному розташуванню.
Дані представляються у вигляді довільного графу в: а) реляційній моделі в) ієрархічній моделі б) моделі сіткових баз г) немає вірної відповіді 3.