Нововведения информационных технологий 2017


1.3.
Комерційна інформація як підвид економічної інформації, є предметом купівлі-продажу з метою отримання прибутку.

Така нетривіальна задача розпізнавання розв’язується методом на основі платформи NuPIC, побудованої у вигляді 4шарової HTM-системи.
Можна відокремити такі етапи розвитку комп’ютерних інформаційних технологій: етап машинних ресурсів (впровадження ЕОМ, програмування в• кодах машин); етап програмування (мови програмування, пакетна обробка);• етап нових інформаційних технологій, який характеризується• появою ПЕОМ (персональних ЕОМ чи скорочено ПК – персональний комп’ютер), комп’ютерних мереж, АРМів (автоматизованих робочих місць), баз даних, OLAP-технології (динамічний аналіз даних), Інтернет-технологій, тощо.

Прикладами постійної інформації можуть бути такі величини як число π, міжнародна система одиниць СІ, тощо.
За ступенем стабільності інформацію можна поділити на постійну, умовно-постійну та змінну.