Нововведения информационных технологий 2017


Після побудови мапи утворюється п’ять типів покупців (рис.4.2).
► Опишіть методи появи нових знань.

Оскільки інформація представляє собою один із найцінніших ресурсів суспільства, вона є не менш важливою, ніж традиційні матеріальні види ресурсів – нафта, газ, корисні копалини, тощо.
Зупинимося докладніше на двох типах даних: впорядкованих і невпорядкованих.

Призначення і структура класифікаторів Опис класифікаційних угруповань, кодових позначень та найменувань об’єктів міститься в документі, який називається класифікатором.
Розроблені коди мають бути єдиними для задач планування, обліку, економічного аналізу, регулювання і та ін., а також переважно цифровими.