6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Для використання інформації також є необхідною певна система сприйняття (мозок, наприклад), яка здатна оперувати цією інформацією.
Є мережа магазинів роздрібної торгівлі.

- 31 - Міжнародна класифікація товарів і послуг (International classifi cation of products and services under the Nice Agreement).
Міжнародна класифікація промислових зразків (International classifi cation for industrial designs under the Locarno Agreement).

Характеризує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг: а) матеріальна інформація в) споживча інформація б) економічна інформація г) виробнича інформація 7.
Такий порядок реєстрації дозволяє виключити можливість появи двох різних товарів з однаковими кодами.