6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


З розвитком суспільства його об’єм лише зростає.
Кількість рівнів визначає глибину класифікації, яка залежить від необхідності конкретизації угруповань і кількості ознак, які беруть участь у класифікації.

Класифікація як засіб формалізованого опису інформації Для забезпечення повноцінного і ефективного обміну інформацією як всередині ІС, так і між різними ІС, автоматизації роботи з даними різних типів, необхідно певним чином уніфікувати і стандартизувати форму представлення інформації без зміни її змісту.
Така система передбачень працює згідно зі схемою: питання – перевірка – відповідь.

Найважливішими характеристиками інформації є точність, достовірність, повнота, актуальність, оперативність.
► Опишіть методи появи нових знань.