6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


До задач трансформації даних відносяться: плаваюче вікно, зведення типів, виділеннячасовихінтервалів, перетворення безперервних значень в дискретні і навпаки, сортування, групування та інше.
Програмний засіб Gnumeric має вбудовану значну кількість (понад 520) функцій, згрупованих у категорії: фінансові, дата/час, математичні, статистичні, інформаційні, бази даних, рядок, логічні, випадкові числа, теорія чисел, пошук, комплексні, операції з бітами, інженерні, Ерланг, Gnumeric.

У спеціальній літературі вживають інші синоніми реквізиту – “терм”, “ознака” і.
Інформація, що міститься в коді, може бути надрукована в явному вигляді під кодом (розшифрування).

При масовому застосуванні комп’ютерів виникла гігантська кількість джерел даних.
Контрольне число визначається за допомогою відповідних математичних операцій з попередніми цифрами коду.