6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Життєвий цикл процесу є базою для побудови технології в даній предметній області.
Зупинимося докладніше на двох типах даних: впорядкованих і невпорядкованих.

Існує гіпотеза, що відповідні зони зосереджені не лише в кортексі, а й у інших частинах головного мозку.
► Різновиди технологічних процесів.

Наприклад, показник “Об’єм продажу ноутбуків фірми Acer складає 33 тисячі одиниць” є носієм кількісної та якісної характеристики відповідної величини.
Також дані повинні бути уніфікованими – одні й ті ж самі дані скрізь повинні описуватись однаково.