6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Міжнародна класифікація промислових зразків (International classifi cation for industrial designs under the Locarno Agreement).
Релевантна інформація (від англ.

Виявлення знань в базах даних (Knowledge Discovery in Databases, KDD) – це послідовність дій, яку необхідно виконати для побудови моделі (видобування знань).
Інформаційна технологія Оскільки на вході та виході ІТ є не матерія, і не енергія, а інформація, то: інформаційна технологія – це сукупність процесів, що використовує засоби та методи накопичення, обробки і передачі первинної інформації для отримання інформації нової якості про стан об’єкту, процесу або явища.

В залежності від предметної області і специфіки експлуатації інформаційних систем реалізація інформаційних процесів може вимагати як подальшої декомпозиції фаз, так і об’єднання кількох процесів в один.
Якість – складне поняття, і якщо цей показник є важливим, то необхідно ввести спосіб його формалізації.