6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Для ухвалення рішення, до якого класу слід віднести деякий об’єкт або ситуацію, потрібно відповісти на питання, що знаходяться у вузлах цього дерева, починаючи з кореня.
Якщо в сканері немає вбудованого декодера (блок розшифрування штрих-коду), сканер передає в приймальний пристрій серію сигналів, які відповідають ширині чорних і білих смуг.

Перевірка здійснюється шляхом порівняння з наявною базою даних паттернів.
29-ю державами.

Найпоширеніші моделі баз даних – реляційні.
Найбільше розповсюдження отримали алгоритми CART і C4.5(C5.0).