6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


► Опишіть особливості систематизації даних.
Знак “>” наприкінці коду означає, що товар виготовлено за ліцензією.

Оперативна інформація циркулює між об’єктами матеріального світу і використовується впроцесах управління вживійприроді та суспільстві.
База даних – це іменована сукупність взаємозв’язаних даних, що відображає стан об’єктів і їх відношення в даній предметній області.

З точки зору нейрофізіології, резервуаром свідомості є кора головного мозку, а точніше – зовнішня його частина, яка називається неокортексом, і яка складається з множини ієрархічно пов’язаних шарів.
Термін “інформація” часто використовують замість більш точного “дані”.