6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


За ступенем стабільності інформацію можна поділити на постійну, умовно-постійну та змінну.
За характером взаємозв’язків елементів усі структури даних можна поділити на лінійні та нелінійні.

Послідовні шаблони – встановлення закономірностей між пов’язаними у часі подіями Розглянуті вище задачізнайшли широке застосування при видобуванні знань економічного характеру.
В моделі сіткових баз використовують представлення даних у вигляді довільного графу.

4.
Тестові завдання 1.